INFORMARE

IN ATENTIA LOCATARILOR DE PE STRADA MACILOR NR.1 SI NR.3 CARE NU SI-AU DEPUS CERERI PENTRU ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE

Începând cu data de 20.03.2019 și până la data de 26.03.2019 se pot depune cereri pentru parcările de reședință, la sediul API Turda,din strada Axente Sever nr.27!

Cererea va fi însoțită de urmatoarele documente:

1. BI/CI titular (original și copie care să ateste că solicitantul are domiciliul pe strada MACILOR NR.1 SI NR.3
2. Talon auto (original și copie pe numele solicitantului ,cu ITP valabil la data depunerii cererii )

NU AU PRIORITATE: Locatarii care dețin garaj sau au deja loc de parcare închiriat!
Pentru informații suplimentare sunați la telefon.0264 / 459683, 0753 709 472.

Conducerea
API TURDA SRL

 

INFORMARE

INFORMARE

Începând cu data de 03.01.2019 se reînnoiesc contractele de închiriere teren cu destinație garaj, până la data de 28.02.2019.

ACTE NECESARE:

– PERSOANE FIZICE : CARTE DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI COPIE;

– PERSOANE JURIDICE : CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN ORIGINAL ȘI COPIE;

CONDUCEREA,
API TURDA SRL

INFORMARE

Incepând cu data de 15.11.2018 până la 31.01.2019 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Marți între orele 07:30 – 15:00 , Miercuri 07:30 – 18:00, Joi 07:30 – 15:00, Vineri 07:30 – 12:30, având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu

Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

NU au prioritate pentru a beneficia de un loc de parcare de resedinta, persoanele care:

 1. au deja un loc de parcare inchiriat
 2. au un teren cu destinatie garaj inchiriat la SC API TURDA SRL
 3. au note de constatare neachitate sau alte datorii catre SC API TURDA SRL.

Tariful pentru persoane fizice este de 125 RON /an pentru parcarile asfaltate si 80 RON/an pentru parcarile pietruite în intervalul mai sus menționat (15.11.2018 – 31.01.2019). Tariful pentru persoane juridice este de 600 RON/an. In caz contar dupa data de 31.01.2019 locurile de parcare vor fi redistribuite in ordinea listei de asteptare la tariful de 15 RON/luna(parcare asfaltata) respectiv 10 ron/luna(parcare pietruita) – pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice 60 RON/lună.

 

 Conducerea API TURDA

Începând cu 15 noiembrie, se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare reședință

Începând cu data de 15.11.2017 panâ la 31.01.2018 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Vineri între orele 07:30 – 15:30 , Miercuri 07:30 – 18:30 având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

 

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu

 Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

 NU pot beneficia de loc parcare resedinta, persoanele care:

 1. au deja un loc de parcare inchiriat
 2. au un teren cu destinatie garaj inchiriat la SC API TURDA SRL
 3. au note de constatare neachitate sau alte datorii catre SC API TURDA SRL.

Tariful este de 125 ron /an pentru parcarile asfaltate si 80 ron/an pentru parcarile pietruite in intervalul mai sus mentionat(15.11.2017 – 31.01.2018). In caz contar dupa data de 31.01.2018 locurile de parcare vor fi redistribuite in ordinea listei de asteptare la tariful de 15 ron/luna(parcare asfaltata) respectiv 10 ron/luna(parcare pietruita).

Aproape 200 de noi locuri de parcare la Turda

Primăria alături de API Turda continuă demersurile pentru a reorganiza parcările din municipiu. Este vorba despre crearea a noi locuri de parcare, crearea unei evidențe clare a acestora, trasarea aliniamentelor și organizarea lor în cel mai eficient mod.

S-au creat recent noi locuri de parcare, după cum urmează:

Str. G. Lazăr – 13 locuri noi cu plată, 2 locuri noi de reședință

Str. Rapsodiei – 24 locuri noi de reședință (înainte au fost 32 locuri), total: 56 locuri

Str. Baladei – 8 locuri noi de reședință (înainte nu era nici un loc)

Str. Zorilor nr.1A – 21 de locuri noi (înainte nu era nici un loc)

Str. Lotus 11-13 – 38 de locuri noi de reședință (înainte nu era nici un loc)

Str. Nuferilor 11-19 – 26 de locuri noi de reședință (înainte au fost 13 locuri) total: 39 locuri și 39 de locuri cu plată (înainte au fost 29) total: 68 locuri cu plată

Str. Narciselor nr.2 – 11 locuri noi de reședință (înainte nu era nici un loc)

Str. Liliacului – 12 parcări noi de reședință (înainte nu era nici un loc)

„În total s-au creat 142 de noi locuri de parcare de reședință și 52 de locuri cu plată” informează primarul Matei Cristian.

În atenţia locatarilor de pe str. Constructorilor (parc Micro II) !

Începând cu data de 09.10.2017 şi până în 13.10.2017 se pot depune cereri pentru parcările de reşedinţă, la casieria / registratura API Turda, din strada Axente Sever nr. 27.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1. BI/CI (original şi copie care să ateste că solicitantul are domiciliul pe strada Constructorilor /Liliacului );
2. Talon auto (original şi copie pe numele solicitantului, cu ITP valabil la data depunerii cererii);

Prin cerere se pot solicita 1 sau maxim 2 locuri , conform HCL 263/2015.
Locatarii care deţin deja loc de parcare închiriat şi contractul este în vigoare, au prioritate la repartiţia locului de parcare reamenajat.
NU AU PRIORITATE locatarii care deţin garaj sau au deja 2 parcări de reşedinţă închiriate
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel. 0264/459683.

În atenţia locatarilor de pe str.Lotus nr.11-13 !

Începând cu data de 09.10.2017 şi până în 13.10.2017 se pot depune cereri pentru parcările de reşedinţă, la casieria / registratura API Turda, din strada Axente Sever nr. 27

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1. BI/CI (original şi copie care să ateste că solicitantul are domiciliul pe strada Lotus nr.11-13);
2. Talon auto (original şi copie pe numele solicitantului, cu ITP valabil la data depunerii cererii);

Prin cerere se pot solicita 1 sau maxim 2 locuri , conform HCL 263/2015.
Locatarii care deţin deja loc de parcare închiriat şi contractul este în vigoare, au prioritate la repartiţia locului de parcare reamenajat.
NU AU PRIORITATE locatarii care deţin garaj sau au deja 2 parcări de reşedinţă închiriate
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel. 0264/459683.