Hotărârea nr. 134 din 29.05.2018

Privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017.  precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 72 din 29.03.2018

Privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată

Hotărârea nr. 69 din 29.03.2018

Privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 68 din 29.03.2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018

Hotărârea nr. 363 din 26.10.2017

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 362 din 26.10.2017

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 304 din 31.08.2017

Privind aprobarea Programului de reparatii, investitii, sarcini si responsabilitati pentru anul 2017 anexa la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 195 din 29.06.2017

Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, intretrinere, exploatare a parcarilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Tuda incheiat cu societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 111 din 31.05.2016

Privind actualizarea Programului de reparatii, investiţii, sarcini şi responsabilităti pentru anul 2016 anexă la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda