Anexa 1 – FORMULAR CERERE PERSOANA VIZATĂ
(pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din RUE 679/2016)