Incepând cu data de 16.11.2020 panâ la 31.01.2021 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare de resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul societatii API TURDA SRL  de pe strada Axente Sever nr. 27 in urmatorul interval orar: Luni – Marti 07:30 – 15:00, Miercuri 07:30 – 18:00, Joi 07:30 -15:00, Vineri 07:30 – 12:30, având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizatorul foloseste autoturismul in interes personal şi poate fi parcat la domiciliu

 Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

       Tariful pentru persoane fizice este de 125 RON /an pentru parcarile asfaltate si 80 RON/an pentru parcarile pietruite in intervalul mai sus mentionat (16.11.2020 – 31.01.2021). Tariful pentru persoane juridice este de 600 RON/an. In caz contar dupa data de 31.01.2021 locurile de parcare vor fi redistribuite la tariful de 15 RON/luna(parcare asfaltata), respectiv 10 RON/luna(parcare pietruita)- pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice 60 RON/luna.

Avand in vedere incetarea starii de urgenta in data de 14.05.2020, va reamintim ca aveti obligatia de a elibera terenul asupra caruia este amplasat garajul dumneavoastra, in termen de 15 zile de la incetarea starii de urgenta.

In acest sens, va solicitam sa aveti in vedere ca v-am notificat incetarea contractului de inchiriere asupra terenului insa urmare a intervenirii starii de urgenta am prorogat termenul de predare a amplasamentului pe aceasta durata .

Vă invităm să vă prezentaţi la sediul societăţii în vederea restituirii pe seama dumneavoastră a chiriei încasate in avans , cu luarea in considerare a perioadei de închiriere derulată in mod efectiv.

CONDUCEREA

STIMATĂ DOAMNĂ/ STIMATE DOMN

Subscrisa ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL, cu sediul in Mun. Turda, str.Axente Sever, nr. 27, Jud. Cluj, înmatriculată la ORC CLUJ sub nr. J12/959/2013, avand CUI 31414940, prin administrator GABRIEL BOGDAN URSULEANU, prin prezenta va comunicăm ca avand in vedere dispozitiile Decretului 195/16.03.2020 prin care a fost instituita starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, termenul de predare a terenului care a facut obiectul contractului dumneavoastra de inchiriere pentru amplasarea unui garaj, este suspendat pe toata durata starii de urgenta.
Asadar, dupa incetarea starii de urgenta, veti avea la dispozitie un nou termen, identic cu cel indicat in notificarea de incetare a contractului pentru a preda amplasamentul mai sus mentionat.

Director,
Gabriel Bogdan URSULEANU

Program de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă:
23.12.2019 – 03.01.2020
ÎNCHIS

 

Director,
Gabriel Bogdan URSULEANU

Incepând cu data de 11.11.2019 până la 31.01.2020 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Marți între orele 07:30 – 15:00 , Miercuri 07:30 – 18:00, Joi 07:30 – 15:00, Vineri 07:30 – 12:30, având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu

Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate


NU au prioritate pentru a beneficia de un loc de parcare de resedinta, persoanele care:
a. au deja un loc de parcare inchiriat
b. au un teren cu destinatie garaj inchiriat la SC API TURDA SRL
c. au note de constatare neachitate sau alte datorii catre SC API TURDA SRL.

Tariful pentru persoane fizice este de 125 RON /an pentru parcarile asfaltate si 80 RON/an pentru parcarile pietruite în intervalul mai sus menționat (11.11.2019 – 31.01.2020).
Tariful pentru persoane juridice este de 600 RON/an. In caz contar dupa data de 31.01.2020 locurile de parcare vor fi redistribuite in ordinea listei de asteptare la tariful de 15 RON/luna(parcare asfaltata) respectiv 10 ron/luna(parcare pietruita) – pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice 60 RON/lună.

 

Conducerea API TURDA

Program de lucru cu publicul în săptămâna 12 – 16 August:

LUNI: 07:30 – 15:00
MARŢI: 07:30 – 15:00
MIERCURI: 07:30 – 18:00
JOI: ÎNCHIS
VINERI: ÎNCHIS

Director,
Gabriel Bogdan URSULEANU

IN ATENTIA LOCATARILOR DE PE STRADA MACILOR NR.1 SI NR.3 CARE NU SI-AU DEPUS CERERI PENTRU ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE

Începând cu data de 20.03.2019 și până la data de 26.03.2019 se pot depune cereri pentru parcările de reședință, la sediul API Turda,din strada Axente Sever nr.27!

Cererea va fi însoțită de urmatoarele documente:

1. BI/CI titular (original și copie care să ateste că solicitantul are domiciliul pe strada MACILOR NR.1 SI NR.3
2. Talon auto (original și copie pe numele solicitantului ,cu ITP valabil la data depunerii cererii )

NU AU PRIORITATE: Locatarii care dețin garaj sau au deja loc de parcare închiriat!
Pentru informații suplimentare sunați la telefon.0264 / 459683, 0753 709 472.

Conducerea
API TURDA SRL

 

INFORMARE

Începând cu data de 03.01.2019 se reînnoiesc contractele de închiriere teren cu destinație garaj, până la data de 28.02.2019.

ACTE NECESARE:

– PERSOANE FIZICE : CARTE DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI COPIE;

– PERSOANE JURIDICE : CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN ORIGINAL ȘI COPIE;

CONDUCEREA,
API TURDA SRL

Incepând cu data de 15.11.2018 până la 31.01.2019 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Marți între orele 07:30 – 15:00 , Miercuri 07:30 – 18:00, Joi 07:30 – 15:00, Vineri 07:30 – 12:30, având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu

Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

NU au prioritate pentru a beneficia de un loc de parcare de resedinta, persoanele care:

 1. au deja un loc de parcare inchiriat
 2. au un teren cu destinatie garaj inchiriat la SC API TURDA SRL
 3. au note de constatare neachitate sau alte datorii catre SC API TURDA SRL.

Tariful pentru persoane fizice este de 125 RON /an pentru parcarile asfaltate si 80 RON/an pentru parcarile pietruite în intervalul mai sus menționat (15.11.2018 – 31.01.2019). Tariful pentru persoane juridice este de 600 RON/an. In caz contar dupa data de 31.01.2019 locurile de parcare vor fi redistribuite in ordinea listei de asteptare la tariful de 15 RON/luna(parcare asfaltata) respectiv 10 ron/luna(parcare pietruita) – pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice 60 RON/lună.

 

 Conducerea API TURDA

Începând cu data de 15.11.2017 panâ la 31.01.2018 se pot reînnoi contractele pentru locurile de parcare resedintă. Plata si întocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Vineri între orele 07:30 – 15:30 , Miercuri 07:30 – 18:30 având la dumneavoastra urmatoarele documente in original + copie:

 

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu

 Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

 NU pot beneficia de loc parcare resedinta, persoanele care:

 1. au deja un loc de parcare inchiriat
 2. au un teren cu destinatie garaj inchiriat la SC API TURDA SRL
 3. au note de constatare neachitate sau alte datorii catre SC API TURDA SRL.

Tariful este de 125 ron /an pentru parcarile asfaltate si 80 ron/an pentru parcarile pietruite in intervalul mai sus mentionat(15.11.2017 – 31.01.2018). In caz contar dupa data de 31.01.2018 locurile de parcare vor fi redistribuite in ordinea listei de asteptare la tariful de 15 ron/luna(parcare asfaltata) respectiv 10 ron/luna(parcare pietruita).