Societate

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, serviciu de utilitate publică, cu atribuţii în administrarea şi exploatarea parcărilor publice de pe domeniul public şi privat al municipiului Turda, s-a constituit ca societate comercială in anul 2013 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr.27/2013 privind infiinţarea societăţii comerciale Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL..

Obiective

Obiectul de activitate al Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL îl constituie atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, propunerile spre amenajare de noi locuri de parcare, exploatarea, marcarea, numerotarea şi semnalizarea parcărilor, realizarea marcajelor rutiere, întreținerea parcurilor, a locurilor de joacă și a mobilierului urban, administrarea toaletelor publice, reprezentarea intereselor autorităţii administraţiei publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice.