LOCURI DE JOACA PENTRU COPII

Regimul de exploatarea al locurilor și spațiilor de joacă
• Spațiile de joacă se utilizează mod gratuit și responsabil, de către toți beneficiarii (utilizatorii), care sunt însoțiți;
• Echipamentele cu care sunt dotate spațiile de joacă sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 – 14 ani;
• Greutatea corporală maximă admisă pentru echipamentele de joacă, este cea indicată de producător/furnizor;
Accesul copiilor în spațiul de joacă este permis cu însoțitori, astfel:
– copiii cu vârsta între 2 – 14 ani trebuie obligatoriu însoțiti de un adult, în perimetrul locului de joacă.
– copiii cu dizabilități, au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din dotare acestuia, numai sub supravegherea însoțitorilor adulți.
Orarul de folosire a spațilului și locului de joacă, administrat de API TURDA SRL, este:
– în perioada 1 mai – 30 septembrie între orele 8,00 – 22,00
– în perioada 1 octombrie – 30 aprilie între orele 8,00 – 18,00

În incita spațiilor de joacă sunt interzise următoarele:
– Utilizarea echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă de către persoane cu vârsta de peste 14 ani;
– Urcarea pe partea exterioară a ansamblului de joacă, pe gard, pe bănci, copaci, corpuri de iluminat și pe orice alte elemente, care nu au, în mod clar aeastă destinație situate în interiorul spațiului de joacă;
– Folosirea echipamentelor defecte semnalizate de către API TURDA SRL;
– Consumul de băuturi alcoolice, stupefiante sau alte substanțe psihotrope în perimetrul spațiilor de joacă;
– Folosirea de către adulți a spațiilor de joacă în scopul servirii mesei;
– Aruncarea gunoaielor, rezidurilor, ambalajelor de orice natură, resturilor de țigara, etc.
– Accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice în zona de dispunere a locurilor de joacă;
– Accesul cu animale în spațiul de joacă;
– Staționarea persoanelor în grupuri, în perimetrul parcului de joacă, pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzător a spațiului de joacă;
– Vandalizarea spațiului de joacă prin: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă și a altor piese de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, lampadare etc.);
– Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coșurilor pentru gunoi, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetrul locului de joacă;
– Satisfacerea necesităților fiziologice pe terenul din incinta locului de joacă;
– Folosirea spațiului de joacă de către copii care au boli contagioase și care pot afecta starea de sănătate a celorlalți copii;
– Tulburarea liniștii publice în incinta spațiilor de joacă;
– Accesul persoanelor, în special copii, în raza de acțiune a echipamentelor de joacă în scopul evitării accidentelor;
– Circulația sau parcarea în locuri de joacă a autovehiculelor, ATV-uri, scuterelor, bicicletelor, etc;
– Scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe echipamentele din spațiile de joacă;
– Utilizarea în incinta a altor echipamente, altele decât cele care intra în dotarea standard;
– Demontarea, distrugerea echipamentelor din spațiul de joacă;
– Executarea de săpături, lucrări de rețele de utilități și/sau branșamente în incinta spațiilor de joaca, fără înștiințarea prealabilă;
– Folosirea echipamentelor în condiţii climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, ceaţă, gheaţă, ninsoare.

Utilizatorii spatiilor de joacă au obligatia de a pastra curatenia în incinta acestora.
• Utilizatorii și însoțitorii acestora, în spațiile de joacă au obligația de a păstra curațenia în incinta acestora.
• Însoțitorii copiilor poartă întreaga răspundere pentru accidentele provocate de aceștia, ca urmare a comportamentului necorespunzător și a nerespectării prezentului regulament.
• În cazul defecțiunilor apărute la echipamente orice persoana poate anunța Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L, la numerele de telefon care vor fi afișate pe un panou, în incinta locului de joacă.
• Eventualele accidente produse vor fi anunțate, cu prioritate la serviciul 112 și la Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.