MOBILIER URBAN

Fac obiectul acestei activitati montarea, verificarea, întreținerea, efectuarea reparațiilor și/ sau înlocuirea următoarelor:

Bănci lemn parcuri sau urbane;

Foisor lemn hexagonal;

Garduri metalice și împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi, locurilor de joacă, terase, ect;

Structuri metalice acoperite cu policarbonat sau alte material specifice;

 Panouri de afisaj;

Avizier de exterior;

Indicatoare semnalizare.

Fantani arteziene.

Aparate fitness;

Panou baschet;

Casuțe din lemn;

Garduri din lemn;

Activitatea de întreținere și completare a mobilierului urban, a construcțiilor decorative și utilitare se desfășoară în scopul conservării și dezvoltării fondului existent pe tot parcursul anului, ori de câte ori este nevoie, și în completare cu activități zilnice de verificare a stării de fapt a acestuia. Aceasta activitate presupune următoarele de operații:

a) întreținerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrări de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn și stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) și completarea fondului existent;
b) întreținerea constructiilor utilitare și decorative existente, garduri ornamentale, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor și șuruburilor de fixare lipsa sau distruse, înlocuirea și refacerea structurilor din lemn și/ sau metal, completarea fondului existent.

Lucrările de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curăţarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor și trunchiurilor de arbori;
încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj ale mobilierului stradal;
realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor pentru montarea mobilierului stradal;
prepararea betonului de fundaţie;
montarea obiectelor la cotă și fixarea lor provizorie;
turnarea betonului în fundaţii;
grunduirea și vopsirea mobilierului stradal;
lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se documentaţiile de execuţie, neconformităţile de pe teren vor fi aduse la cunoştinţă proiectantului spre rezolvarea problemelor,
grunduirea și vopsirea
receptionarea lucrarilor
Lucrările de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de către personal executant instruit și testat în ceea ce priveste procedura de lucru.