Parcări cu Plată

Legalitatea parcării autovehiculelor în locurile de parcare amenajate și semnalizate presupune verificarea respectării de către conducătorii auto a următoarelorcondiții cumulativ:

  1. achitarea contravalorii timpului de parcare, achiziționarea tichetelor sau abonamentelor de parcare sau a plății prin SMS la numărul indicat pe panourile informative, imediat după oprire;
  2. ocuparea unui loc de parcare amenajat;
  3. poziționarea autovehiculului potrivit indicațiilor conținute de indicatorul P cu plată, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare;
  4. afișarea pe bord, la parcare, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, a tichetului de plată automat, validat potrivit instrucțiunilor înscrise pe el, ori a abonamentului de parcare;
  5. încadrarea în timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de validare al tichetului ori abonamentului.

Tariful de parcare se poate achita prin bon de plată emis de automatul de taxare a parcării, prin SMS, prin achitarea contravalorii tichetelor de parcare direct la persoanele autorizate sau prin rețeaua de distribuție semnalizată corespunzător.

Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcări de scurtă durată (30 de  minute, 1 oră, 2 ore sau 1 zi), concepute astfel încât să poata fi utilizate în regim de autotaxare și unică folosință.

Tichetele de parcare se procură din rețeaua comercială sau de la persoane autorizate. Sunt tipărite în regim de securitate și înseriate în regim special.

Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staționare numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

Personalul ce deservește parcările publice nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

Tichetele distribuite prin rețeaua comercială și de către persoanele autorizate vor avea culoare diferită, în funcție de perioada de taxare, astfel:

Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată pentru intervale de timp mai mari (o luna sau un an), care se eliberează de către Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. conform solicitării beneficiarului.

La eliberarea abonamentelor pentru parcările gestionate de către  Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., beneficiarul prezintă cartea/ buletinul de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în original.

Pentru autovehiculele deținute în sistem leasing, beneficiarul abonamentului de parcare prezintă contractul de leasing din care rezultă utilizatorul, care poate fi persoana fizică sau juridică, în funcție de natura acestuia, aplicându-se și tariful corespunzător.

1. staționarea fără bon de plată eliberat de sistemul automat de taxare a parcării, fără tichet valabil, fără abonament de parcare valabil, fără plată prin SMS sau fără legitimație
2. staționarea cu bon de plată eliberat de sistemul automat de taxare a parcării, tichet sau abonament expirat recent (maxim 15 minute pentru tichet și 3 zile calendaristice pentru abonament);
3. afișarea defectuoasă a bonului de plată eliberat de sistemul automat de taxare a parcării, a tichetului sau a abonamentului, fără a se putea descifra elementele de valabilitate;
4. nerespectarea marcajului rutier din parcare fapt ce poate duce la ocuparea a două locuri sau la parcarea pe zone hașurate (interzise) ori în dreptul căilor de acces în incinta imobilelor;
5. blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;
6. staționarea vehiculelor cu caracter publicitar și a celor care desfășoară activități de comerț ambulant, fără acordul Primăriei Municipiului Turda, chiar dacă dețin bon de plată, un tichet sau un abonament de parcare valabil.
7. blocarea accesului la terenurile închiriate pe domeniul public cu destinația de parcare autovehicule, în speță garaje, copertine alte construcții ușor demontabile.
8. Ocuparea unui loc de parcare de reședință fără contract de închiriere
9. În cazul parcărilor prevăzute cu barieră, pentru lipsa sau pierderea tichetului se percepe un tarif suplimentar de 50 lei. În cazul în care staționarea autovehicolului fără tichet depășește o zi tariful va fi de 50 lei/zi.
10. Blocarea accesului la terenurile închiriate pe domeniul public cu destinația de parcare autovehicule, în speță garaje, copertine, alte construcții ușor demontabile.
11. Ocuparea locurilor din parcările publice cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare sau a locurilor alăturate acestora

1. autoturismele aparținând persoanelor prevăzute prin legi speciale. Toate aceste autovehicule vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obține în baza documentelor de identitate și proprietate ale acestora, precum și actul doveditor al calității de persoana îndreptățită.
2. autovehiculele ce desfășoară activități pentru servicii publice în caz de intervenție.