Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la societatea noastră folosind termenii „A.P.I. TURDA”, „Societatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

www.apiturda.ro este website-ul oficial al societății ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activității societății noastre ca serviciu de utilitate publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, precum și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și societatea A.P.I. TURDA. Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă, în mod constant, actualizat, exact și complet, accesul utilizatorilor la informații publice, Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda care reglementează sau au legătură cu domeniul nostru de activitate, comunicate și anunțuri publice, știri referitoare la activitățile societății sau de interes general și orice alte informații utile pentru informarea publicului.
Nu vă putem garanta, însă, că paginile website-ului nu conțin erori, dar vă asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea lor și realizarea unei informări corecte.

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L are sediul social în Turda, str. Axente Sever, nr. 27, județul Cluj, este operator de date cu caracter personal și în această calitate procesează datele cu caracter personal ale cetățenilor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului societății, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor de utilitate publică pentru cetățeni, precum: desfășurarea optimă a activităților de administrare și exploatare a parcărilor publice de pe domeniul public și privat al municipiului Turda, a întreținerii parcurilor, locurilor de joacă și mobilierului urban, și altor activități de interes public local, inclusiv reprezentarea și urmărirea realizării intereselor autorității administrației publice locale în relația cu persoanele fizice și juridice.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.
În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea A.P.I. TURDA.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului A.P.I.TURDA – www.apiturda.ro

A.P.I.TURDA se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:
– Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
– Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
– Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
– Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Puteți utiliza ca simplu vizitator website-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal.
Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să interacționați cu website-ul nostru, pentru:
– Contactarea și transmiterea de mesaje, solicitări de informații,
– Formularea și transmiterea de sesizări sau reclamații,
– Postarea de comentarii, întrebări, răspunsuri, opinii, etc, la informările și comunicatele publicate pe website-ul nostru,
va fi necesară furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare prin completarea formularelor de contact pe care le regăsiți atunci când accesați secțiunile din cadrul website-ului, după cum urmează:
1. La secțiunea CONTACT sau în cazul în care acționați butonul „FORMULAR” existent pe pagina principală pentru a ne contacta și trimite mesaje, solicitări, sesizări, este necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, interesul dumneavoastră (subiectul).
2. În cadrul secțiunii „COMUNICATE”, la fiecare informare/comunicat publicat, regăsiți rubrica/subrubrica de „Comentarii” și „Răspunsuri” prin care veți putea posta comentarii, întrebări, răspunsuri, opinii în legătură cu acestea, fiind necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de email.
Vă rugăm să rețineți că furnizarea informațiilor cu caracter personal marcate cu semnul (*) prin intermediul formularelor noastre de contact cu privire la transmiterea unei cereri/solicitări este obligatorie pentru a putea răspunde solicitării primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.
Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor, sesizărilor dumneavoastră sau a postării de comentarii, întrebări, răspunsuri la comunicatele, informările sau anunțurile noastre prin intermediul website-ului nostru.
Website-ul nostru mai include și linkuri/adrese de interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri pe care societatea noastră nu le controlează (de ex: www.facebook.com, www.google.com, www.twitter.com, www.pinterest.com, www.reddit.com, www.linkedin.com etc). După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor operatori de date cu caracter personal sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. A.P.I. Turda nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

C. PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE
Vă rugăm să rețineți că suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, este necesar să vă informăm despre faptul că website-ul www.apiturda.ro colectează în mod automat informații tehnice despre dumneavoastră, care identifică doar activitatea de vizitator sau utilizator al website-ului, atât ca urmare a simplei accesări a site-ului, cât și ca urmare a vizualizării paginilor sau secțiunilor pe care ați dat ”click” cu ocazia utilizării website-ului.
Aceste informații tehnice sunt colectate prin mijloace automate, respectiv prin modulele cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), și identifică informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului.
Acestea sunt date statistice, referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană.
Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat (pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.)Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web 

D. SCOPURILE PRELUCRĂRII
A.P.I. TURDA prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.apiturda.ro în următoarele scopuri:
Furnizarea serviciilor de utilitate publică conform actului constitutiv al societății și atribuțiilor legale stabilite de autoritatea publică locală necesare satisfacerii intereselor cetățenilor municipiului Turda în legătură cu și în limita obiectului de activitate al societății;
Informarea utilizatorilor cu privire la diversele mesaje, solicitări, sesizări adresate prin intermediul formularului de Contact și formularea răspunsurilor la acestea
Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între A.P.I. TURDA și cetățean (de exemplu: pentru încheierea unui contract de locațiune loc parcare, teren garaj, etc);
• Îndeplinirea oligațiilor legale de către societate;
• Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor de utilitate publică oferite;
În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic;
Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.
• Colectarea de informații de la cetățeni privind gradul de satisfacție referitor la activitatea desfășurată de A.P.I.Turda.
• Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.

E. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal de către A.P.I. TURDA conform scopurilor mai sus indicate este:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește încheiere și executarea contractelor în care societatea este parte: locațiune, achiziție, etc).
• Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește: activitatea de constatare și control al respectării reglementărilor locale privind parcarea în locurile publice, activitatea de colectare de la cetățeni a taxelor locale stabilite pentru parcare, garaje, etc, pentru înregistrarea financiar-contabilă, activitatea de arhivare, activitatea de soluționare a cererilor de informații de interes public și a petițiilor, etc.
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea societății noastre, respectiv furnizarea serviciilor de utilitate publică de interes local către cetățeni privind: administrarea și exploatarea parcărilor publice de pe domeniul public și privat al municipiului Turda, întreținerea parcurilor, a locurilor de joacă și a mobilierului urban, etc.
• Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a asigura funcționalitatea site-ului, de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor A.P.I. TURDA și ale partenerilor săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

F. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A.P.I. TURDA prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor societății.
Imediat după încheierea perioadei aplicabile de arhivare, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea sau distrugerea datelor, conform procedurilor legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanei vizate. Conform legii, anumite date/informații vor fi păstrate în arhiva societății permanent.
Informațiile colectate de cookies sunt prelucrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor mai sus menționate și vor fi stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

G. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, A.P.I. TURDA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, găzduire web, dezvoltare software), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la A.P.I. TURDA, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către A.P.I. TURDA și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
• Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la A.P.I. TURDA rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la A.P.I. TURDA, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care A.P.I. TURDA are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
• Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la A.P.I. TURDA restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) A.P.I. TURDA nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către A.P.I. TURDA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care A.P.I. TURDA are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către A.P.I. TURDA.
De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.
Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

I. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
A.P.I. TURDA pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri,
Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.
Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi serviciile pe care le solicitați. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.
Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară, discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere depre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.apiturda.ro .

J. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

K. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Turda, str. Axente Sever, nr. 27, județul Cluj, sau prin e-mail la următoarea adresă: contact@apiturda.ro .
Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:
Tel: 0727 923 915
Email: dpo@apiturda.ro

Versiune publicată la data de: 23.10.2020