Hotărârea nr. 145 din 17.08.2021

Privind acordara unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de asociat in Adunarea Generala a Actionarilor Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata in data de 27.08..2021

Hotărârea nr. 96 din 27.05.2021

Privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2021, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 95 din 27.05.2021

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2021

Hotărârea nr. 94 din 27.05.2021

Privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și a repartizării profitului aferent anului 2020, precum și a raportului administratorului și la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 76 din 12.05.2021

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 21.05.2021

Hotărârea nr. 215 din 26.11.2020

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociaţilor Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 231 din 31.10.2019

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuiei pentru anul 2019 al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 230 din 31.10.2019

Privind aprobarea modificării Programului de reparatii, investitii, sarcini si responsabilitati pentru anul 2019, Anexa nr.1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public si privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 112 din 27.06.2019

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – programul de reparații, investiții. sarcini și responsabilități pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 89 din 23.05.2019

Privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 88 din 23.05.2019

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2019

Hotărârea nr. 87 din 23.05.2019

Privind aprobarea ajustarii tarifelor practicate de catre societatea API Turda SRL pentru ora tarifara, marcaj rurtier longitudinal alb, marcaj rurtier longitudinal galben, marcaj rurtier longitudinal transversal /diverse alb, marcaj rurtier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier si vopsit borduri

Hotărârea nr. 86 din 23.05.2019

Privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018 precum și raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 85 din 23.05.2019

Privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 368 DIN 20,12,2018

Privind aprobara rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 303 din 27,09,2018

Privind aprobara modificării Programului de reparații, investiții, sarcini și responsabilități pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public și privat al Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 69/2018

Hotărârea nr. 134 din 29.05.2018

Privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017.  precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 72 din 29.03.2018

Privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată

Hotărârea nr. 69 din 29.03.2018

Privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 68 din 29.03.2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018

Hotărârea nr. 363 din 26.10.2017

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 362 din 26.10.2017

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 304 din 31.08.2017

Privind aprobarea Programului de reparatii, investitii, sarcini si responsabilitati pentru anul 2017 anexa la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 195 din 29.06.2017

Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, intretrinere, exploatare a parcarilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Tuda incheiat cu societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 111 din 31.05.2016

Privind actualizarea Programului de reparatii, investiţii, sarcini şi responsabilităti pentru anul 2016 anexă la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda

Hotărârea nr. 90 din 08.04.2020

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 91 din 08.04.2020

Privind convocarea A.G.A. a societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL şi acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 92 din 08.04.2020

Privind notificarea administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, în vederea luării, în cadrul societăţii, a unor măsuri de natură economică determinate de epidemia COVID 2019

Hotărârea nr. 102 din 30.04.2020

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 04.05.2020

Hotărârea nr. 106 din 08.05.2020

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020

Hotărârea nr. 107 din 08.05.2020

Privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 125 din 12.06.2020

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitarii drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020

Hotărârea nr. 133 din 25.06.2020

Privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 185 din 11.09.2020

Privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 193 din 24.09.2020

Privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1 și nr. 2 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 194 din 24.09.2020

Privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, Anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda